23-01-12

Open Vld Langemark-Poelkapelle maakt kop en staart van haar lijst voor 14 oktober bekend

Op 15/01/2012 was ik op de Nieuwjaarsreceptie van Open Vld Langemark-Poelkapelle in het Munchenhof te Langemark. In aanwezigheid van Vice-eerste minister en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne én kamerlid Sabien Lahaye-Battheu maakte de afdeling bekend wie de eerste & laatste drie kandidaten zijn die op haar lijst voor 14 oktober staan.

Eerder was al door hun interne “werkgroep 2012” beslist dat Open Vld terug als Open Vld naar de gunst van de meer dan 6.000 kiezers van Langemark-Poelkapelle zal dingen. De liberalen van Langemark-Poelkapelle willen daarmee ook hun vroegere kies-resultaten (in 2000 17% en net 3 zetels; in 2006 20% met op 4 stemmen na geen 4e zetel) minstens verbeteren.

Dit zijn de namen:
•Plaats 1: Frank GHEERAERT - 38 jaar, gehuwd en 3 kinderen. Zaakvoerder GSS bvba (software). Gemeenteraadslid en fractieleider uit Langemark
•Plaats 2: Jenny LIGNEEL - 64 jaar, gehuwd en 2 kinderen. Meewerkende echtgenote bij Eddy TANT (ramen en deuren) uit Poelkapelle.
•Plaats 3: Laurent HOORNAERT - 38 jaar, gehuwd en 3 kinderen. Kabinetsmedewerker van Vice-eerste minister en minister van Pensioenen. OCMW-raadslid uit Poelkapelle.
•Plaats 17: Gilbert VERKINDEREN - 66 jaar, gehuwd en 3 kinderen. Zaakvoerder van GAMMA Ieper, Poperinge en Diksmuide.Uittredend provincieraadslid uit Langemark.
•Plaats 18: Johan SUPPLY - 43 jaar. Projectingenieur in de sporenbouw. Uittredend gemeenteraadslid uit Langemark.
•Plaats 19: Koen BENTEIN - 35 jaar, gehuwd en 2 kinderen. Duwt de lijst. Advocaat. Uittredend gemeenteraadslid uit Langemark

28-09-10

Erkenning van Ieper als UNESCO-werelderfgoed: een vergiftigd geschenk!?

De plannen om de Frontstreek in de Westhoek als UNESCO-werelderfgoed te doen erkennen, zijn niet nieuw. Voor zo’n erkenning verwacht de UNESCO dat men als overheid eerst de nodige initiatieven neemt om het optimale behoud van de voorgestelde goederen te verzekeren. Vlaams Minister Geert BOURGEOIS gaf in zijn beleidsnota al aan dat hij de slagvelden in de Westhoek wil beschermen voor 2014. Bijgevolg bakende de Minister de projectzone in het voorjaar van 2009 reeds af. Maar om nu nog voor 2014 alle nodige stappen te nemen via het gebruikelijke stedenbouwkundige instrument van de ankerplaatsen en erfgoedlandschappen, is het al te laat. Daarom wil de Minister voor de hele zone een specifieke gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) laten uitvaardigen, verduidelijkt hij in zijn antwoord op een vraag om uitleg aan Open Vld’er Dirk VAN MECHELEN.

Deze procedure is volgens BOURGEOIS heel eenvoudig want een beslissing ter zake kan eenvoudigweg genomen worden door de Vlaamse Regering. Via die verordening kan de regering stedenbouwkundige voorschriften opleggen in de 600 vierkante kilometer tellende projectzone. Deze zijn mogelijks: voorwaarden over de fraaiheid en de esthetische waarde van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving; eisen met betrekking tot de aanleg van groen en beplantingen; voorwaarden opleggen of het uitsluiten van functiewijzingen binnen die zone; enz.

En daar wringt het schoentje… Open Vld Westhoek vindt dit strijdig met de eerdere uitspraken van de Minister die hij in de pers deed en waar hij stelde dat “de titel van Werelderfgoed slechts een label is, één met een grote internationale uitstraling en toeristische meerwaarde, maar geen juridische gevolgen. Er komen bijkomende beschermingen, maar daarbij zullen we rekening houden met de dynamiek van de streek. Het wordt trouwens geen volledige bescherming van de hele regio”. Laurent HOORNAERT, Voorzitter Open Vld Westhoek: “Het is juist dat het UNESCO-label op zich geen juridische gevolgen heeft. Maar wij vrezen dat de voorwaarden van een GSV waaraan men dient te voldoen om die erkenning te verkrijgen te streng zijn. Daarom zijn wij niet voor een UNESCO-erkenning.

Wij pleiten voor een maximale vrijheid en behoud van de toekomstige ontplooiingskansen voor bedrijvigheid en de landbouw binnen de Westhoek. Daarom scharen wij ons achter de standpunten van VOKA, UNIZO en het ABS die een dergelijke erkenning eveneens niet genegen zijn. Tenslotte blijven wij bij ons standpunt dat de A19 op termijn de beste oplossing zal blijken te zijn en daarom vinden wij dat een UNESCO-erkenning een bijkomend ‘slot’ is op de toekomstige ontsluiting van onze Westhoek”.

19-03-09

Kandidatenlijst Open Vld West-Vlaanderen - Vlaams Parlement - 7 juni 2009

Gisteren werd de (West-Vlaamse) ontwerplijst voor de Vlaamse verkiezingen door het provinciaal bestuur van Open Vld met ruime meerderheid goedgekeurd.

Ik sta op plaats 16 bij de effectieven!!
Het vertrouwen dat Open Vld hiermee in mij stelt, sterkt me en ik sta dan ook te popelen om het liberale gedachtengoed met verve te verdedigen!
200% engagement!

Hieronder de volledige lijst met Open Vld kandidaten voor West-Vlaanderen:

Effectieven

01 Bart Tommelein
02 Mercedes Van Volcem
03 Karlos Callens
04 Dany Verlinden
05 Heidi Vandenbroeke
06 Janna Rommel-Opstaele
07 Rik Remmery-Vannieuwenhuyse
08 Sofie Vanderstraeten
09 Piet Vandermersch
10 Stephanie Decroix
11 Tom Maes
12 Bart Biebuyck
13 Tom Vlaeminck
14 Inge Six
15 Sandrine De Crom
16 Emmily Talpe
17 Bert Schelfhout
18 Annelies Carron
19 Laurent Hoornaert
20 Roland Defreyne
21 Marleen Schillewaert
22 Frans Verhelst

Opvolgers

01 Patrick De Klerck
02 Annelien Coorevits
03 Frederik Sap
04 Michael Van Nieuwenhuyze
05 Christophe Delrive
06 Isolde Hoop
07 Guido Margodt
08 Jacqueline Uyttenhove
09 Pascale Chavatte
10 Ruth Vandewalle
11 Els Verbrugghe
12 Johan Leleu
13 Sylvie Devlieger
14 Sofie Staelraeve
15 Sabien Lahaye-Battheu
16 Vincent Van Quickenborne

31-01-09

Beslissing beroepskamer Open Vld Ieper

Op heden namen we officieel kennis van de beslissing van de statutaire beroepskamer. Samengevat oordeelde de beroepskamer dat er nieuwe voorzitters- en bestuursverkiezingen dienen georganiseerd te worden. Met het oog op de nakende verkiezingen voor het Vlaams en Europees parlement besliste de beroepskamer deze verkiezingen pas te laten plaatsvinden in het najaar van 2009. Vanaf heden tot de nieuwe verkiezingen wordt een waarnemend voorzitter aangesteld in de persoon van Laurent Hoornaert, regio voorzitter van Open Vld Westhoek.

Persoonlijk kan ik mij vinden in deze beslissing van de beroepskamer, enerzijds doordat de voorzitters- en bestuursverkiezingen van 18 oktober 2008 dienen overgedaan te worden en deze, onder het voorzitterschap van Laurent Hoornaert, correct georganiseerd zullen worden. Anderzijds heb ik er het volle vertrouwen in dat de Open Vld afdeling Ieper met Laurent Hoornaert, tevens voorzitter van de goed draaiende afdeling Langemark-Poelkapelle, snel terug uit de startblokken kan schieten.

Ik wil hierbij alle betrokkenen oproepen om de beslissing van de beroepskamer te respecteren en constructief mee te werken met de interim voorzitter. Dit zowel in het belang van Open Vld Ieper als in het belang van alle Ieperlingen die een volwaardige liberale partij verdienen.