12-11-12

GvA/hbvL: "Kan Gwendolyn het tij keren?"

Wat al een tijdje zat aan te komen, is gisteren ook officieel geworden. Gwendolyn Rutten is kandidaat om de nieuwe voorzitter van Open Vld te worden.

In tegenstelling tot andere partijen, gaat het bij Open Vld om echte voorzittersverkiezingen waarbij iedereen zich in principe kandidaat kan stellen. Bij de vorige verkiezingen waren er met Alexander De Croo, Marino Keulen en toen ook al Gwendolyn Rutten drie kandidaten. Bovendien werd er toen ook gewerkt met teams. Dat is de partij niet goed bekomen, zorgde voor verdeeldheid. Dat werd nog eens extra in de hand gewerkt door Alexander De Croo die het als kersvers voorzitter steevast had over een breuk met het verleden.

Door scha en schande geleerd, heeft Open Vld nu het geweer van schouder veranderd. Achter de schermen werd er gezocht naar één consensuskandidaat met Gwendolyn Rutten en Patrick Dewael als grootste kanshebbers. Het is uiteindelijk Gwendolyn Rutten geworden omdat Patrick Dewael vindt dat men nu niet kan terugkomen op de verjonging die twee jaar geleden werd ingezet.

Overigens, en dat om alle misverstanden te vermijden, zullen er ook deze keer meerdere kandidaten zijn. In de wandelgangen hoort men in dat verband de namen van Egbert Lachaert evenals die van voormalig voorzitter Jacques Kerremans van het Liberaal Appel en die van de eeuwige en altijd even kansloze Christian De Stoop. Maar dat Gwendolyn Rutten de nieuwe voorzitster wordt, dat is nu al zeker. Ook de militanten van Open Vld snakken naar een nieuwe start en zullen de rangen rond haar persoon willen sluiten.

Gwendolyn Rutten staat wel voor een zware opdracht. Omdat de partij ook in de federale regering zit en ze dus niet alleen met haar eigen liberale kaarten maar ook met de kaarten die ze van de federale regering krijgt toegeschoven zal moeten spelen. Die zullen niet altijd even blauw zijn. Bovendien krijgt ze amper anderhalf jaar om een resultaat neer te zetten. Want dan zijn het opnieuw verkiezingen, héél belangrijke zelfs omdat we in juni 2014 kiezen voor zowel het Vlaamse als het federale parlement. Partijvoorzitters worden steevast afgerekend op hun verkiezingsresultaten.

Langs de andere kant is anderhalf jaar een eeuwigheid in de politiek. En is er dus in principe voldoende tijd om iets neer te zetten. Op voorwaarde dat Gwendolyn Rutten zich niet verliest in de dagdagelijkse steekvlampolitiek, uitgaat van haar eigen liberale verhaal, alle geledingen binnen de partij weer op dezelfde lijn krijgt en iedereen binnen de partij kan enthousiasmeren.

 

bron: http://hbvl.typepad.com/dekern/2012/11/gwendolyn-rutten.html

De commentaren zijn gesloten.