27-01-12

SOS Vakbondsgeweld

De Belgische vakbonden organiseren een algemene staking op maandag de 30 januari 2012.

Het gaat hier om een politieke staking die de maatregelen die door het parlement werden goedgekeurd, te vervangen door maatregelen die door de vakbonden bepleit worden.  De wettelijkheid van deze actie is dan ook twijfelachtig.

Bovendien heeft zich de voorbije jaren de gewoonte ontwikkeld om te aanvaarden dat allerlei feiten en inbreuken op het strafrecht worden gepleegd: vernielingen, stakingspiketten die werkwilligen de weg versperren, opzettelijke slagen en verwondingen enz.

Geen enkele Belgische of internationale wettekst rechtvaardigt de wettigheid van deze schendingen van de burgerlijke vrijheden. Geconfronteerd met vakbonden die zo machtig zijn dat ze geen rekenschap moeten aan de overheid, voelen de slachtoffers van deze feitelijkheden zich hulpeloos. Wij richten ons tot die slachtoffers van het vakbondsgeweld.

"SOS Vakbondsgeweld" verbindt er zich toe om logistieke en juridische steun te verlenen aan iedereen die het slachtoffer werd van vakbondsgeweld op 30 januari 2012 en die daartoe een verzoek indient. 

Vanaf nu:

- nodigen wij de overheid en de ordediensten uit om de fundamentele burgerlijke vrijheden te handhaven, zelfs bij versperringen door stakerspiketten;

- nodigen wij de slachtoffers van vakbondsgeweld uit om bewijsmateriaal te verzamelen (foto's, smartphone-opnames enz.) ter ondersteuning van een strafklacht.

Aan de slachtoffers van geweld wordt gevraagd om contact op te nemen met de vereniging "SOS Vakbondsgeweld" per e-mail contact opnemen met: sosvoiesdefait@gmail.com.

"SOS Vakbondsgeweld" is een niet-partijgebonden vereniging, opgericht door advocaat Thierry Afschrift en filosoof Drieu Godefridi.

bron: LVB.net

De commentaren zijn gesloten.