14-07-11

Mededeling Alexander De Croo

Beste medestander,

 

Na tien maanden complete stilstand is het hoog tijd dat partijen opnieuw met elkaar spreken. Dat besliste het partijbestuur van Open Vld vorige week nadat de formateur een startnota op tafel legde. Ik houd eraan om U als lid van onze partij persoonlijk onze houding toe te lichten.

 

De nota van de formateur was een eerste onderhandelingstekst, geen regeerakkoord - laat staan een regeerakkoord waarmee Open Vld zou instemmen. Integendeel, we hebben twee duidelijke bezwaren:

 

·         Geen belastinglawine
Open Vld verzet zich tegen een belastinglawine. Wij aanvaarden niet dat de factuur van één jaar impasse wordt doorgeschoven naar mensen die werken en bedrijven die jobs creëren. Het is de overheid die moet besparen, niet de mensen.

 

·         Te weinig fundamentele hervormingen
Om ons land opnieuw te doen werken, moeten we het diepgaand hervormen. De formateursnota bevat een aantal voorzichtige aanzetten tot hervorming van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de pensioenen. Maar de voorstellen gaan niet ver genoeg.


Open Vld zegt dus duidelijk ‘neen’ tegen de belastinglawine en ‘neen’ tegen het gebrek aan sociaal-economische hervormingen. Die lijn volgen we vanaf dag één na de verkiezingen en dat zal ook altijd onze lijn blijven. Maar Open Vld zegt ook ‘neen’ tegen de totale blokkering van ons land. Er is één manier om een lawine aan nieuwe belastingen te voorkomen en ons land terug in beweging te krijgen: wanneer we als liberalen zelf mee de pen vasthouden aan de onderhandelingstafel. Daarom heeft Open Vld ‘ja’ gezegd om te gaan onderhandelen. Ja, omdat we willen dat de overheid zelf de tering naar de nering zet. Ja, omdat we ons land diepgaand willen hervormen. Ja, omdat de impasse lang genoeg geduurd heeft.

 

*

*     *

 

Open Vld weigert zich in te schrijven in een agenda van confrontatie en conflict. Het is het goede recht van andere partijen om zich terug te plooien op hun radicale, nationalistische agenda. Maar dat is niet onze keuze. Politiek is meer dan verkiezingen winnen. Het is ook durven onderhandelen en akkoorden sluiten. Zo doet Mark Rutte het in Nederland, David Cameron het in het Verenigd Koninkrijk. En zo heeft Guy Verhofstadt het in 1999 in ons land ook gedaan.

 

De stilstand heeft nu lang genoeg geduurd. Zeker nu de eurozone onder druk staat en ook ons land in het vizier dreigt te komen. Het is hoog tijd om aan de onderhandelingstafel te gaan. Voor besparingen en tegen een belastinglawine. Voor diepgaande hervormingen die meer mensen aan het werk krijgen en mensen langer aan het werk houden. Voor een efficiënte justitie en tegen straffeloosheid. Voor een splitsing van B-H-V en een grote staatshervorming.

 

Voor minder gaan we niet.

Dat garandeer ik U.

 

Alexander De Croo
Voorzitter Open Vld

 

 

De commentaren zijn gesloten.