24-03-11

houding vakbonden bedreigt toekomst jongeren

jong vld,vakbondenJong VLD is teleurgesteld in de houding van de vakbonden ten opzichte van het competitiviteitspact dat op Europees niveau wordt besproken. Jong VLD betreurt dat de vakbonden niet willen inzien dat zonder meer economische coördinatie en structurele hervormingen in het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid, het bestaan van onze welvaart zelf in gevaar is.

Jong VLD pleit daarom voor toekomstgerichte hervormingen die onze welvaart veilig stellen. Het herbekijken van het indexmechanisme, het hervormen van het pensioenstelsel, een eenmaking van de verschillende arbeidsstatuten, een duidelijke en eenvoudige regeling voor flexibele arbeid en een het verlagen van lasten op arbeid en ondernemen zijn cruciaal om onze economie zuurstof te geven en toekomstige welvaartsgroei mogelijk te maken. Voor Jong VLD zijn deze hervormingen absoluut sociaal. De houding van de vakbonden is daarentegen niet sociaal.

Jong VLD vreest dat het huidige sociale overlegmodel niet in staat is om een afdoend antwoord te bieden op de economische uitdagingen die voor ons liggen. De vakbonden houden al jaren een toekomstgerichte economische politiek tegen. Jong VLD pleit dan ook voor een hervorming van het model van sociaal overleg, waarbij een gewijzigde samenstelling van de Groep van 10 een eerste stap is. Zij die vandaag niet vertegenwoordigd zijn aan de tafel, moeten ook de kans krijgen deel te nemen aan het overleg. We denken daarbij in de eerste plaats aan de jongeren zelf.

Jong VLD roept de liberale politici op om de nood aan sociaal economische hervormingen zoals voorgesteld in het kader van het competitiviteitspact, consequent te verdedigen, zowel in het parlement als bij de politieke opinie. De negatieve houding van de vakbonden ten aanzien van de noodzakelijke hervormingen mag de toekomst van jongeren niet langer hypothekeren.

Voorzitter Wim Aerts: "De hervorming van het competitiviteitspact is cruciaal voor de toekomst van jongeren. De weigering van de vakbonden om de noodzakelijke maatregelen te aanvaarden, is asociaal en onrechtvaardig ten aanzien van de jongeren. Jong VLD stelt zich ook vragen bij de houdbaarheid van ons huidige sociaal overlegmodel".

De commentaren zijn gesloten.