20-11-10

Wim Aerts Interview - kandidaat voorzitter Jong Vld

Wat heeft er je toe aangezet je kandidaat te stellen voor het voorzitterschap?

Wim Aerts: De wil om onze vereniging beter en sterker te maken en te doen groeien, verder bouwend op de goede basis die we de afgelopen jaren hebben gelegd hebben. En het vertrouwen dat ik door mijn ervaring binnen onze vereniging en mijn jarenlange passie voor het liberalisme, over de kwaliteiten beschik die nodig zijn om de verantwoordelijkheid die je als voorzitter hebt, tot een goed einde te brengen.

Hoe ben je voor het eerst in contact gekomen met politiek?

Wim Aerts: Politiek heeft me altijd geïnteresseerd, eigenlijk al van toen ik kind was. Omdat mijn ouders niet echt geïnteresseerd waren in politiek, heb ik mijn eigen weg moeten zoeken en mijn eigen keuzes moeten maken. Tijdens mijn studententijd kwam ik bij het LVSV in contact met het liberalisme, en het verhaal van vrijheid en individualisme. Dat sprak me zeer sterk uit en zo werd ik actief. Eerst vanuit een pure interesse voor de ideologie, later ook vanuit het besef dat politieke actie nodig is.

Wat heeft je voor Open Vld doen kiezen?

Wim Aerts: Als echte liberaal was de keuze voor Open Vld vanzelfsprekend.

In welke mate biedt volgens jou het liberalisme een antwoord op de huidige socio-economisch problemen?

Wim Aerts: Uiteraard biedt een liberaal economisch beleid het antwoord, al zou op dit moment zelfs een beetje verantwoordelijkheidszin bij de politici wonderen doen. Er moet dringend beseft worden dat elke dag dat er niets gebeurd, de rekening die wij jongeren gaan moeten betalen, hoger wordt.

Wat moet er dan gebeuren?

Wim Aerts: Als we onze welvaart willen veilig stellen en ervoor willen zorgen dat wij jongeren het beter, of zelfs minstens even goed doen als onze ouders, hebben we nood aan een sterke economische groei. En daarvoor is een liberaal economisch beleid nodig. Dat de overheid inkrimpt, haar dominante rol afpakt en opnieuw bescheiden maakt. Op die manier kan het begrotingstekort echt aangepakt worden, zodat er meer kan geïnvesteerd worden in innovatie en groei. En die groei krijg je door minder regels, een fiscaliteit die ondernemen beloont - belastingverlagingen dus - en een sociale zekerheid die mensen met economische problemen, ook zelfstandigen, tijdelijk opvangt, maar deze tegelijkertijd aanspoort om terug actief te worden.

Welke prioriteiten staan bovenop de agenda indien je voorzitter wordt van Jong VLD?

Wim Aerts: De opdracht is duidelijk: meer leden, meer dynamiek en veel jongeren verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe daar te geraken is echter niet zo simpel. Meer leden aantrekken is een taak voor de ganse vereniging, maar met nationaal moeten we daar wel actiever in durven zijn. Door nationaal promotie te voeren op plaatsen waar veel jongeren zijn. Door welkomspaketten te voorzien voor nieuwe leden. Door met nationaal regelmatig acties te organiseren, waar afdelingen met ondersteuning van nationaal aan kunnen meedoen en zo zichzelf in de kijker werken.
Ook in het aanmoedigen van dynamiek heeft nationaal een rol: inspraak van afdelingen binnen nationaal structureel maken, en informatieuitwisseling ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld een databank met succesvolle acties waar afdelingen inspiratie kunnen opdoen een goed idee. En hoewel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen voornamelijk afhangt van de kandidaten zelf, moeten we met nationaal, in samenwerking met de regio's, alle mogelijke ondersteuning bieden, zoals gerichte vorming omtrent campagne voeren en uitwisseling van nuttige tips tussen de kandidaten.
Tot slot blijf ik van mening dat ook het inhoudelijke een belangrijke prioriteit is voor Jong VLD. We hebben een rol te spelen als geweten van de partij, en moeten er dan ook alles aan doen zodat de partij in haar ganse vernieuwingsproces dat nu bezig is, echt de richting van het liberalisme kiest...
Een fikse boterham dus, maar ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van mijn gedrevenheid, passie voor het liberalisme en kennis van de vereniging de ideale achtergrond is om deze taak waar te maken.

Wat is je favoriete boek/Film?

Wim Aerts: Ik heb enorm genoten van de "Helaasheid der dingen" en "Mijn naam is Charlotte Simmons", over een Amerikaans plattelandsmeisje dat gaat studeren aan een elite-universiteit. Ik lees ook bijzonder graag thrillers. Wat het serieuzere werk betreft is "Free to Choose" van Milton Friedman bijzonder inspirerend, net zoals "Vrijheid is vooruitgang" van Amartya Sen.
Een echt enorme filmliefhebber ben ik niet en wat ik kies hangt nogal van de stemming af. "Memento" vond ik zeer sterk, net zoals "La vita e bella." Ook cultfilms als "Requiem for a dream" of "La Haine" zijn zeer boeiend, of ook het iets zwaardere werk zoals "Hotel Rwanda" of "Bloody Sunday." Maar ook "Zot van A" was zeer ontspannend.

Hoe overtuig je in enkele zinnen de man in de straat om op Open Vld te stemmen?

Wim Aerts: Dat hangt volgens mij een beetje af van wie je tegenkomt en hoeveel tijd je op dat moment hebt. Proberen te weten te komen waar die kiezer belang aan hecht en dan duidelijk maken wat onze oplossing is. In het algemeen is het van belang om aan te geven dat wij ernaar streven om mensen zelf te laten kiezen, en dat iedereen het best geplaatst is om zelf over zijn of haar toekomst te beslissen. En dat enkel wij ons bewust zijn van het feit dat als we nu niets doen, we straks op een economisch kerkhof leven met pensioenen die niet langer betaalbaar zijn.

Dilemma's

Barack Obama / Bill Clinton
Wim Aerts: Dat is een moeilijke, omdat Obama eigenlijk nog maar halverwege zijn ambtstermijn zit. Clinton is er in geslaagd het toendertijd gigantische Amerikaanse begrotingstekort terug te dringen, maar in zijn economisch beleid werden wel de kiemen gelegd van de financiële crisis die we nu kennen. Obama heeft het moeilijk de hoop die hij heeft opgewekt om te zetten in daden, maar zijn gezondheidswet is erdoor gekomen, en is potentieel een veel vrijer en beter systeem te zijn dan wat bijvoorbeeld wij in België kennen. Bovendien is de manier waarop hij "hoop" creëerde in een ganse samenleving echt bewonderenswaardig.
Voorlopig Obama dus, al wacht hem wel de moeilijke taak de verwachtingen in te lossen, zonder daarbij te kiezen voor een echte verlinksing van Amerika.

Partijvoorzitter / Minister
Wim Aerts: Voorzitter van Jong VLD. De verkiezingen gaan over onze vereniging, en niet mijn politieke toekomst. Maar als je aandringt, partijvoorzitter. Een algemeen overzicht hebben en vakministers aansturen om vanuit hun expertise het beleid de liberale richting uit te duwen lijkt me zeer boeiend.

China / VS
Wim Aerts: China is de toekomst, de VS lijkt het verleden. Maar China blijft wel een dictatuur met weinig respect voor mensenrechten, terwijl in de VS de vrijheid in de grondwet staat. Economisch gezien kunnen we niet anders dan ons ook te oriënteren op China, maar mijn echte affiniteit ligt toch meer bij de VS.

Blackberry / Ipod
Wim Aerts: Dat is eigenlijk appelen en peren vergelijken, elk toestel heeft zijn eigen specialiteit. Maar geef de Blackberry maar, daar kan uiteindelijk ook muziek op, terwijl het me nog niet gelukt is te e-mailen met mijn Ipod.

Twitter / Facebook
Wim Aerts: Facebook, bijzonder handig om op de hoogte te blijven van wat je vrienden doen, zeker voor mensen die je maar af en toe ontmoet... Hoewel ik Twitter nu eigenlijk pas ontdek en die korte berichtjes best wel leuk zijn

Overzicht van de debatten tussen Ella De Neve en Wim Aerts (Jong Vld Nationaal)

Neem deel aan de Poll in de rechter kolon!

De commentaren zijn gesloten.