12-11-10

Wim Aerts: kandidaat voorzitter Jong Vld Nationaal

wim_aerts.jpgWim Aerts: Beste Jong VLD'er, 27 jaar, advocaat en kandidaat-voorzitter Jong VLD, dat ben ik. Afkomstig uit de Antwerpse Kempen en nu wonende in Brussel. Geboeid geraakt door het liberalisme tijdens mijn studies, vanuit een pure interesse en fascinatie voor onze ideologie. Daarna de weg van de actie gekozen. Eerst als bestuurslid van Jong VLD Brussel en Jong VLD Brussel-Halle-Vilvoorde, vervolgens nationaal actief geworden, eerst bij de politieke stuurgroep, dan als lid van de raad van bestuur, en tenslotte nu reeds anderhalf jaar actief als politiek secretaris in het kernbestuur van Jong VLD Nationaal. Telkenmale functies die ik met volle inzet, overtuiging en plezier heb uitgevoerd.

Jong VLD is een sterke liberale jongerenvereniging met vele troeven. Als vereniging moeten we verder bouwen op onze sterktes en bijsturen waar nodig. Ik ken onze vereniging van binnen en van buiten en weet wat er leeft, wat er goed zit en wat er beter kan. Onder meer vanuit deze ervaring ben ik ervan overtuigd dat ik het liberale verhaal dat Jong VLD uitdraagt en de groei van onze vereniging op de beste manier kan verder zetten. Verder bouwen op de politieke geloofwaardigheid die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd is een eerste prioriteit. Het politiek inhoudelijke is het fundament van Jong VLD. Onze moederpartij vernieuwt inhoudelijk, en met Jong VLD moeten we er staan. Kritisch en onafhankelijk maar doordacht en onderbouwd, het standpunt van de jongeren duidelijk maken, onze partij meer de consequent liberale richting uit te duwen en oppositie te voeren tegen de antiliberale krachten in de politiek en onze maatschappij.

Met Jong VLD moeten we resoluut kiezen voor een consequent liberalisme dat vrijheid wil teruggeven. We verzetten tegen de regelneverij die het vrije initiatief verstikt en mensen belet om hun leven in eigen handen te nemen. Vrijheid is evenmin een louter economisch verhaal. Ook op niet economische thema's moeten we een dam opwerpen tegen de bedreigingen in onze samenleving en de positieve keuzes maken die het individu en zijn of haar vrijheid centraal stellen.

Maar er is ook werk aan onze vereniging zelf. Jong VLD Nationaal moet meer luisteren naar haar leden, afdelingen en regio's. Inspraak van de leden, afdelingen en regio's in Jong VLD Nationaal moet structureel zijn. Enkel dan is het voor Jong VLD Nationaal mogelijk om zijn ondersteunende rol echt waar te maken. Tevens heeft onze vereniging meer nood aan samenwerking. Samenwerking niet enkel binnen onze vereniging, maar ook naar buiten toe. Met andere verenigingen en organisaties die dezelfde strijd voeren en ons bijstaan in het uitdragen van ons liberaal verhaal.

Met visie, meer inspraak en meer samenwerking maken we van Jong VLD een nog sterkere vereniging. Om meer naar buiten te komen, als Jong VLD Nationaal zelf en samen met of in ondersteuning van onze leden, afdelingen en regio's. Om te groeien, jongeren te overtuigen van onze vereniging en ons liberaal verhaal. Om onze leden te begeleiden bij hun eerste stappen in de politiek. En om van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, waar we als Jong VLD moeten staan met vele goed voorbereide kandidaten, onze verkiezingen te maken.
Voor visie en voor een consequent liberaal verhaal ga ik rechtdoor. Voor meer inspraak, meer samenwerking en meer actie wil ik me volledig smijten. Daarvoor vraag ik uw steun.

Alvast bedankt!

Wim Aerts

Overzicht van de debatten tussen Ella De Neve en Wim Aerts

 

Stemt u voor Wim Aerts?
Laat het weten in onze poll

De commentaren zijn gesloten.