09-11-12

Gwendolyn Rutten - Kandidaat voorzitter Open Vld

Gwendolyn RuttenGwendolyn Rutten (37) uit Aarschot (Rillaar) studeerde rechten en internationale betrekkingen. Ze begon haar carrière in 1999 als partijmedewerker van de VLD, verantwoordelijk voor vorming en informatie aan de afdelingen. Daarna werd ze adviseur van toenmalig partijvoorzitter Karel De Gucht. Een paar jaar later werkte Gwendolyn als jurist constitutionele zaken in het Europees Parlement en was ze adviseur bij de Europese Controleur voor Persoonsgegevens. De voorbije vier jaar was ze kabinetschef Algemeen Beleid van in de Vlaamse regering. Eerst voor Fientje Moerman, daarna bij Dirk Van Mechelen. Gwendolyn zetelt ook in de gemeenteraad van Aarschot. Ze is er fractieleider en voorzitter van de commissie verkeer en leefmilieu. Sinds juni 2010 is Gwendolyn Federaal Volksvertegenwoordiger en lid van Commissie Financiën en Begroting.

Running mates Gwendolyn Rutten in 2009: ex-Vlaams minister Dirk Van Mechelen (55) en EU-parlementslid Dirk Sterckx (66), twee minder op ideologie en meer op 'afgewogen efficiënt beleid' gerichte politici. 

Partijnaam volgens Gwendolyn Rutten: VLD.

Diagnose Gwendolyn Rutten in 2009: We hadden een geloofwaardigheidsprobleem, hanteerden een oude politieke stijl, en hadden te weinig voeling met de huidige tijdgeest.

Voorzitter volgens Gwendolyn Rutten: De voorzitter moet voltijds voorzitter zijn.

Partijorganisatie volgens Gwendolyn Rutten: Onze werkers op het terrein opnieuw ernstig nemen. Communicatie van onder naar boven en van boven naar onder. Parlementsleden moeten ook veldwerk doen. Het partijbureau voert de inhoudelijke discussies en intussen besturen de ministers het land.

Citaat Gwendolyn Rutten: 'Durf en moed. Durf zeggen dat het aantal armen in dit land veel hoger is dan in andere landen en dat dit blijft stijgen, ondanks een sociale zekerheid die steeds meer middelen naar zich trekt. Zeg ook dat de federale begroting niet de structurele hervormingen in zich draagt die ze moet dragen. Zeg dat een rationele verdeling van bevoegdheden in dit land zo lang op zich laat wachten omdat het Franstalige landsdeel traag uit een periode van inefficiëntie kruiptmet alle financiële debacles tot gevolg. Zeg dat te veel mensen die een bijdrage kunnen leveren aan onze welvaart dat vandaag niet doen. Dat daardoor diegenen die echt hulp nodig hebben, die niet krijgen.' 'Het heeft geen zin nu een Utopia te bouwen. Iedereen kan op papier een modelstaat maken. Nu is er nood aan realisme.'

Voorstellen Gwendolyn Rutten 2009:

  • Schoolverlaters beter begeleiden. De activiteitsgraad van vijftig- en zestigplussers verhogen en daarom het brugpensioen hervormen: het moet een uitzondering worden. Het is de taak van de bedrijven vijftig- en zestigplussers werkbaar werk aan te bieden.
  • De belastingen moeten lager, maar dan moeten ook populaire aftrekposten sneuvelen.

 Korte voorstelling team Gwendolyn Rutten in verkiezingseditie van Blauw (pdf)

Website: www.gwendolynrutten.be

Programma: www.klaarvoormorgen.be

e-mail: gwendolynrutten@yahoo.com

Persoonlijke gegevens Gwendolyn Rutten:

  • Geboren op 26 juni 1975 in Hasselt
  • Rechten (KULeuven '98) / Internationale Betrekkingen (KUleuven '99)
  • Getrouwd, 2 kinderen ( Juliette en Alphonse)
  • hobby's: haar kinderen, joggen, tai-bo en zumba
  • extra: Limburgse roots; opa Rutten was burgemeester en schepen voor de PVV in Kessenich (Kinrooi)

Kiest u voor Gwendolyn Rutten als voorzitter van Open Vld, laat het ons weten via de poll hiernaast!

Commentaren

De recente onlusten (vernielingen,brandstichten,bedreigen,beroven en molesteren van burgers)in enkele grote steden is meer dan onrustwekkend. Hiertoe dient een onmiskenbaar HALT toe geroepen worden.De machteloosheid van de politie en de laksheid van het gerecht(blijkbaar gewild door bepaalde politieke partijen)is frappant en laakbaar. We verwachten dan ook van jullie de onmiskenbare verdediging van onze rechtsorde,onze vrijheid en onze cultuur!Vriendelijke groeten.(lidnr 86687)

Gepost door: Willy Geenen | 21-11-09

De commentaren zijn gesloten.