06-11-09

Alexander De Croo - Voorzitter Open Vld

Alexander De CrooAlexander De Croo werd tijdens de voorzittersverkiezingen gesteund door "running mates" minister van Economie Vincent Van Quickenborne (36) en voormalig Vlaams minister Patricia Ceysens(44). Hij is de zoon van voormalig voorzitter Herman De Croo en is 34 jaar oud. Hij wil vooral een stijlbreuk veroorzaken bij de Vlaamse liberalen en democraten. Alexander De Croo was tot nu toe vooral actief in het bedrijfsleven, onder meer bij Boston Consulting Group en bij het IT-bedrijf Darts-ip dat hij in 2006 mee oprichtte.

Boston Consulting Group:

De 34-jarige bedrijfsleider speelde tijdens de voorzittersverkiezingen zijn ervaring in de bedrijfswereld uit als voornaamste troef. Strategisch was dat natuurlijk een goede zet, in een partij waar bedrijfsleiders traditioneel bijzonder goed vertegenwoordigd zijn, maar De Croo heeft op dat vlak effectief al een en ander bewezen. Nadat hij in 1998 afstudeerde als handelsingenieur aan de VUB, verdiende hij jarenlang zijn brood bij The Boston Consulting Group. De absolute top in het consultancywereldje, en niet meteen evident dus om daar als pas afgestudeerd broekje aan de slag te gaan. Alexander was dan ook niet bepaald een doorsnee student: samen met enkele medestudenten richtte hij aan de VUB een mini-onderneming op, waarmee ze bijzonder hoge ogen gooiden. In de periode dat hij bij Boston Consulting Group aan de slag was, trok De Croo bovendien ook naar de Kellogg School of Management in Chicago. Naast een MBA tikte hij daar ook zijn echtgenote op de kop.

Intellectuele eigendom

Drie jaar geleden kwam de ondernemer in De Croo pas echt naar boven. Hij richtte toen, samen met een door de wol geverfde advocaat, zijn eigen bedrijf op. Darts-ip verleent advies op vlak van intellectuele eigendom, en mikt uitdrukkelijk op de brede Europese markt. Het bedrijf heeft intussen al kleppers zoals Danone, Allen & Overy en Procter&Gamble op de klantenlijst staan en telt ook al enkele tientallen medewerkers.

Diagnose Alexander De Croo: Een streep trekken onder het verleden want het schortte de liberalen aan beginselvastheid. De perceptie was ook dat ze macht belangrijker vonden dan hun idealen, en de partijleiding was vervreemd geraakt van de basis.

Voorzitter volgens Alexander De Croo: De voorzitter moet voor 100 procent beschikbaar zijn, geen cumul met andere functies.

Partijorganisatie volgens Alexander De Croo: Om ons doel te bereiken, hebben we een sterke organisatie nodig die ten dienste staat van de leden, de mandatarissen en de afdelingen. De lokale burgerkrant moet goedkoper worden voor de afdelingen. Terwijl de afdeling hard werkten, werd er in Brussel getwist. De afdelingen en leden vervreemdden van de partijleiding.

Citaat Alexander De Croo: 'Open VLD is de laatste jaren in wild vaarwater terechtgekomen. We hebben te vaak gekajakt: gedraaid en gekeerd met de stroom mee. Reactief en individualistisch. Onze partij moet zeilen. Naar een duidelijk doel. Soms zullen we de wind mee hebben en snellen we recht vooruit. Soms zal de wind tegen zitten en zullen we alle zeilen moeten bijstellen.'

Voorstellen Alexander De Croo:

 • De wachtuitkeringen voor jongeren (bij werkloosheid) omzetten in zoekuitkeringen. Het is óf werken óf leren.
 • Het systeem van het brugpensioen moet uitdoven. Beter is het geld te investeren in opleidingen.
 • Arbeiders en bedienden krijgen één statuut.
 • De lasten op arbeid verschuiven naar lasten op milieuvervuilende activiteiten.
 • We stellen een buurlandentoets in die toelaat loonkosten, fiscale druk en overheidsvoorzieningen in verschillende landen te vergelijken.
 • Samenvallende verkiezingen, afschaffen lijststem, afschaffen opvolgers, verkozenen verplichten hun mandaat op te nemen.

 

 Korte voorstelling team Alexander De Croo in verkiezingseditie van Blauw (pdf)

Website Alexander De Croo: www.alexanderdecroo.be

Programma Alexander De Croo: www.alexanderdecroo.be

e-mail: alexander.decroo@gmail.com 

 

Persoonlijke gegevens Alexander De Croo:

 • Geboren op 3 november 1975 
 • Handelsingenieur (VUB '98) / Business Institutions (Northwestern '04)
 • 1988 - 1993: Koninklijk Atheneum Ronse
 • Gehuwd met Annik, zoon Tobias (2008)
 • Hobby's: Paardrijden en mountainbiken
 • Sinds 2005 - Ondervoorzitter volleybal club Richa Michelbeke (actief in Belgische ere-klasse)
 • 1998 - Bestuurslid Ruitervereniging Michelbeke - Elst

Professionele CV Alexander De Croo:

 • 2006 - : Oprichter Darts-ip 
 • 1999 - 2006: Projectleider The Boston Consulting Group

Politieke CV Alexander De Croo:

 • 12/12/2009: verkozen tot nationaal partijvoorzitter Open Vld met 54,95% van de stemmen 
 • 2009: Europese verkiezingen: 10e plaats effectieven. 47 779 stemmen. 6e van Open Vld, 24ste gans Vlaanderen
 • 2007 - : Voorzitter Jong Vld Brakel 
 • 2008 - : Kernlid Liberales
 • 2008 - : Lid regiobestuur Aalst-Oudenaarde en afdeling Brakel 

Alexander De Croo in de pers:

 

Commentaren

Geachte Heer Voorzitters

dit moet men niet voorstellen als Vlaamse winst maar als hard werken voor de rand waar Vlamingen thuis zijn, wat Vlamingen toekomt. Financieringswet, bevoegdheidsoverdrachten, responsabiliseren is een ander aspect en staat los van splitsing B-HV.
Normaal vergt een gerechtelijke uitspraak (Splitsing B-HV) van het grondwettelijk hof (toch een tweetalig gerechtelijk orgaan) een uitvoering en geen onderhandeling, want beroep is niet mogelijk en er zijn geen procedurenfouten die men kan inroepen. Probleem, het grondwettelijk hof legde een splitsing B-HV op die op 6 wijzen kan uitgevoerd of geïnterpreteerd worden . Eigen aan onderhandelingen is dat onderhandelende partijen (FDF) soms overdreven stellingen innemen waarmee ze kunnen toegeven. Hetzelfde als een zeer hoge prijs vragen om een grote korting te geven. Maar het artikel blijft te duur. Na enkele nachten onderhandelen put men de tegenstand uit en verdeeld ze. Men isoleert (een) partij(en) en geeft ze het gevoel dat ze overmatig moeilijk zijn. Dat ze hun laatste kans verkwanselen (bij hun kiezer ?), (furie Di Rupo van 13 op 14 september en de koning laten overkomen uit Nice). De koning moet eerst nog maar drie dagen op vakantie zodat hij kan overkomen. Zo breekt men de weerstand (CD&V anderen ?) en laat haar over stag gaan. De kranten het akkoord subjectief laten ‘goedpraten’ als remedie tegen gezichtsverlies ? De kiezer oordeelt wel !

Enkel Vlamingen kunnen nadeel ondervinden op Vlaams grondgebied. De franstaligen die zich benadeeld voelen is zoals allochtonen die zich benadeeld voelen omdat zij zich (niet willen) integreren en de rechten van hun thuisland willen behouden. Zoals Marokanen die rechtbanken willen in de eigen taal. Een Vlaming, bewoner van Vlaanderen (Linkebeek), in conflict met een Waal (beiden bewoners van Vlaams grondgebied) verschijnen toch niet bijvoorbeeld in St Gen Rode voor een Franstalige rechter. Zo’n toegeving schend de rechten van de autochtoon en moedigt verfransing aan. De bakker die Frans spreekt tegen zijn klant maakt van Frans de voertaal. Zo politici/politieke maatregelen nemen en de franse taal volledig verbannen uit het openbaar leven (school, loketten, gemeenteraden, rechtbank… maar ook in ziekenhuizen enz…) dan is de voertaal van de volgende generatie inwijkelingen het Nederlands. Dat is primordiaal in HV en in de faciliteitengemeenten ? Zo geregeld, verkrijgt Vlamingen/Vlaanderen in de rand wat het rechtmatig toekomt (want afstand doen van Brussel is ook afstand doen van Vlaams Grondgebied en vergroot de taaldruk op Vlaanderen),.

Regelt men andersom, druist in tegen mensenrechten die wordt voorgesteld als een (pyrus)overwinning, als voorbereiding op te grote toegevingen op andere vlakken, zoals financieringswet, bevoegdheidsoverdrachten, responsabiliseren van de gewesten.

De kiezer oordeelt onverbiddelijk.

Mvg
Walter Borré
Witveldstraat 28
1981 Hofstade
015/431843

Gepost door: Walter Borré | 15-09-11

Men kan de pensioenkas terug spijzen met inplaats van de mensen maar 38 uur in de week te laten werken, 42 uur laten werken.
Er zullen dan ook veel minder zwartwerkers zijn.
Er zijn veel mensen ( vrienden) die sterven voor hun 60 jaar.
zij hebben ook betaald, maar genieten kunnen ze niet meer.
werken tot hun 65 is onmenselijk, we zijn geen dieren. en dan nog. waar is hier de mensenrechten . En spreken van TE hoge werkdruk is zever. de druk van Luxe is te hoog. als men maar 38 uren werkt en daarna nog wat een paar uurtje in het zwart werkt, waar is dan de werkdruk ?
vroeger deed men ook alles met de hand, nu maschinaal. ten slotte men heeft nu ook meer verlofdagen in het jaar dan vroeger.

Gepost door: jan | 12-11-11

De commentaren zijn gesloten.