12-12-14

Raad van state vernietigt by-pass plannen N8 Ieper-Veurne

Gisteren raakte bekend dat de Raad van State de plannen rond de N8 in de Westhoek van de vorige Vlaamse regering definitief vernietigt. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Ieper) komt deze uitspraak niet als een verrassing.

Emmily Talpe (open VLD): “Het dossier rond de ‘missing link’ Ieper-Veurne, dat cruciaal is voor de verkeersleefbaarheid en ontsluiting van de Westhoek, sleept al meer dan 50 jaar aan. In 2005 drukte toenmalig minister-president Leterme een politiek akkoord door om af te zien van een doortrekking van de A19 en te opteren voor een aangepaste N8. Open VLD was vanaf de eerste dag een koele minnaar van dat politiek akkoord, maar kreeg de garantie dat we uiterlijk in 2013 een vlotte verbinding Ieper-Veurne zouden hebben: beter iets dan niets! Vele wilde plannen van de toenmalige Vlaamse regering en miljoenen euro’s later, verschijnt er in 2007 eindelijk een concreet plan. Maar tijdens de procedure die daarop volgt, worden rapporten en adviezen van de door toenmalig minister van mobiliteit Crevits aangestelde studiebureaus en eigen adviesraden genegeerd. Crevits duwt hierbij haar “model 5” met ‘by-pass’ door, terwijl ‘model 3’ (nieuwe weg tussen de N369 en de N8) beter scoorde. Eind 2013 werd de toenmalige Vlaamse regering dan ook terecht teruggefloten door een schorsing van het GRUP N8 “wegverbinding Ieper-Veurne” door de Raad van State. De Vlaamse regering kreeg nog de kans om haar vreemde keuze voor ‘model 5’ objectief te motiveren, maar slaagde daar niet in. Een vernietiging door de Raad van State was dan ook het logische gevolg.”

ja19,n8,raad van state,ieper,veurne

En de A19? “Het arrest zelf konden we nog niet inzien maar naar verluidt zou de Raad van State de schrapping van de A19 uit het gewestplan door de vorige Vlaamse regering niet hebben vernietigd, hoewel die schrapping van de A19 in eerste instantie mee geschorst was. Die schrapping zie ik eerder als een politieke zet van de leden van de vorige Vlaamse regering. Dat sommige partijen daar nu euforisch over doen is volledig misplaatst, want dit betekent dat de Westhoek minstens de komende 10 jaar letterlijk stil zal blijven staan. Een regelrechte kaakslag voor de verkeersleefbaarheid in de Westhoek, maar ook voor de lokale industrie, economie en het kusttoerisme.

Bovendien betekent de schrapping van de doortrekking van de A19 in het gewestplan niet dat een doortrekking onmogelijk zou zijn. Het maakt het alleen bijna even moeilijk als de andere onderzochte modellen die ook niet in het gewestplan staan (allemaal dus). Logischer was geweest dat de vorige regering met de eventuele schrapping van de A19 had gewacht tot er een duurzame oplossing was gerealiseerd voor de noord-zuid-mobiliteit in de Westhoek. Nu hebben ze niets, bovendien hebben ze met de schrapping van de A19 uit het gewestplan de meest logische oplossing moedwillig bemoeilijkt. Zij dragen een zware politieke verantwoordelijkheid als je het mij vraagt.”

Moet alles nu opnieuw? "Betreffende de ‘missing link’ Ieper-Veurne staan we quasi terug bij af, en zullen er dus opnieuw studies uitgevoerd moeten worden. Maar in het belang van de verkeersleefbaarheid in onze regio moet er snel een oplossing komen. Hierbij is zowel de leef- en woonkwaliteit in de dorpskernen belangrijk, alsook een vlot en veilig verkeer tussen het noorden en het zuiden van de Westhoek. Wat ons betreft biedt de doortrekking van de A19 hiertoe nog steeds de beste garanties. We pleiten alvast voor een grootschalige participatie van alle inwoners van de Westhoek."

"De slechte staat waarin de N8 momenteel verkeert, dwingt de Vlaamse regering hopelijk tot enkele snelle acties om de verkeersveiligheid te garanderen. De verbindingsstukken waarover geen discussie meer bestaat dienen dringend aangepakt te worden, inclusief de gescheiden fietspaden.”

“De impact van dit arrest is voor onze Westhoek veel groter dan op het eerste zicht blijkt. Ook een aantal andere plannen in onze regio zullen opnieuw bekeken moeten worden. Ik denk hierbij in eerste instantie aan de in Ieper geplande industriezone Reigersburg en de ontsluiting van het zwaar verkeer via de N8. Wij hebben er steeds voor gewaarschuwd dat dit voorbarig was, en dat deze zone niet geschikt was als industriezone.”

 

persbericht 12/12/2014

22-10-14

Dringend gezocht: parlementair medewerker

Ik ben dringend op zoek naar een gemotiveerd parlementair medewerker. Een voltijds parlementair medewerker heeft mijn voorkeur. Maar gezien het boeiende maar toch zeer divers takenpakket, is de perfecte kandidaat misschien onvindbaar. Daarom wordt ook een halftijds parlementair medewerker per takenpakket (Ieper of Brussel) overwogen. Interesse? Laat het mij snel weten!

 

meer info: Vacature parlementair medewerker

00:51 |  Facebook

07-10-14

Geschatte kostprijs verbouwing stadhuis stijgt van 200.000 EUR naar ... 7 miljoen EUR

ieperbusiness3.jpgDe totale kosten om het Auris instapklaar te zetten als stadhuis van Ieper werden bij de aankoop in 2011 op 200.000 EUR gebudgetteerd.  Vorig jaar steeg de geschatte kostprijs al tot 2,4 miljoen EURO. Nu blijkt dat de totale kosten bovenop de aankoopprijs rond de 6 à 7 mio euro zullen draaien. Dus maal 35 als we vertrekken van de bij de aankoop geraamde 200.000 euro kosten die zouden volstaan om het gebouw instapklaar te maken… Daar worden wij toch even stil van…

 

Het is ondertussen zelfs voor de grootste optimisten duidelijk dat het Auris-project ontspoort. De kosten swingen de pan uit. Het is niet ernstig te noemen dat enerzijds de lokale belastingen worden verhoogd onder het mom van al lang niet meer geïndexeerd, er een nieuwe belasting wordt ingevoerd, bijna alle Ieperse woonwijken in het donker worden gezet en dit om 100.000 euro te besparen … En dat er anderzijds zelfs zonder blozen 11 miljoen euro wordt neergeteld voor een nieuw of beter gezegd gerenoveerd stadhuis.

 

Om jullie een idee te geven van de absurde kostprijs van dit nu al 15 jaar oude gebouw enkele duizelingwekkende vaststellingen:
- dit zal meer dan 740€ per Iepers gezin kosten;
- elk van de 140 Ieperse ambtenaren en bestuurders die er zullen vertoeven krijgen een bureau van bijna 78.500€;
- Lag Ieper in Nederland, dan waren we met 57 meter (8000/140) per actieve ambtenaar in het stadhuis  kampioen van Nederland. (voor België geen cijfers beschikbaar)

 

De burgemeester zal ongetwijfeld argumenteren dat een deel zal worden verhuurd aan derden. Maar ik hou bij die 57 vierkante meter slechts rekening met 8.000 vierkante meter, en dus niet met de verhuurde ruimte van 2000 vierkante meter. Ik geef nog even mee dat bij de aankoop het stadsbestuur stelde dat ze slechts 5000 vierkante meter nodig had, en dus de helft kon verhuren. Nu kan er plots slechts 1/5e van de ruimte verhuurd worden; bovendien wordt deze ruimte bij ons weten niet gerenoveerd. Het is dus zeer twijfelachtig of dit enige opbrengst van betekenis met zich zal meebrengen, laat staan de 138.876 euro per jaar die ons werd voorgespiegeld bij de aankoop.

 

Bij de aankoop van het Auris gebouw stelde de meerderheid zelf dat een totale nieuwbouw 8 à 10 miljoen euro zou kosten, en dat dit voor een stad als Ieper onhaalbaar en zeker onwenselijk is. Nu wil dit stadsbestuur met 11 miljoen euro een nog groter bedrag uitgeven aan een 15 jaar oud gebouw dat overigens nooit voorzien werd om te dienen als stadhuis. Bij een korte zoektocht op internet konden we geen enkel nieuw gebouwd Belgisch stadhuis vinden die ook maar in de buurt kwam van die 11 miljoen, uitgezonderd het nieuwe stadhuis van Koksijde. Maar hiervoor kreeg de Koksijdenaar een uiterst modern stadhuis pal in het midden van de stad, dat volledig is opgetrokken voor zijn functie als stadhuis. De Ieperling krijgt voor diezelfde prijs een bijna 20 jaar oud gebouw, buiten het centrum, en dat nooit voorzien was als stadhuis …

 

Maar het is nog niet te laat. Nu hebben we nog de kans om dit bodemloze project te stoppen. Volgens de vorige burgemeester was de aankoop van 4.3 miljoen euro een godsgeschenk, en waren er talrijke geïnteresseerden voor dit pand. Het moet dan toch een fluitje van een cent zijn om dit pand in haar huidige staat te verkopen?

15:54 Gepost in AURIS | Commentaren (0) | Tags: ieper, stadhuis ieper |  Facebook

25-05-14

Verkiezingen Vlaams Parlement 25 mei

Vandaag herschikken we de politieke kaarten voor de komende 5 jaar.

Het is tijd om opnieuw vooruit te gaan, tijd om de crisis achter ons te laten. De fundamenten voor herstel zijn gelegd en de zesde staatshervorming is ingezet. Nu het vertrouwen terugkeert, moeten we naar de toekomst van West-Vlaanderen kijken, om ambitie te tonen, uitdagende jobs te creëren en te kiezen voor groei! 

West-Vlaanderen

West-Vlaanderen kampt met een aantal specifieke problemen die jammer genoeg al te dikwijls ontsnappen aan de aandacht van 'Brussel'. Denk maar aan het tekort aan ruimte om te ondernemen. Veel West-Vlaamse ondernemers vinden geen geschikte locatie meer waardoor ze noodgedwongen uitwijken naar andere regio’s of zelfs het buitenland. Ook de mobiliteit in West-Vlaanderen wordt een steeds groter probleem, waarbij een aantal pijnpunten en 'missing links',  waaronder de doortrekking van de A19, dringend moeten worden aangepakt.

Goesting in de toekomst

Samen met Open Vld wil ik werk maken van de toekomst van West-Vlaanderen. Omdat wij geloven dat die toekomst positief is als we er met z'n allen onze schouders onder zetten. Open Vld wil de dynamische krachten in onze samenleving de vrije loop laten zodat ze welvaart en welzijn creëren die iedereen ten goede komt. Wij willen vooruit en laten daarbij niemand achter. Dat is wat een positief toekomstproject kenmerkt.

meer info: www.emmily.be

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende